menu

Recenzenci


RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY W ROKU 2015

prof. dr hab. Grażyna Borkowska (IBL PAN)
dr hab. Agnieszka Czyżak (UAM)
prof. dr hab. Jerzy Fiećko (UAM)
dr hab. prof. UŚ Mariola Jarczyk
ks. dr hab. prof. UKSW Witold Kawecki
dr hab. prof. UG Zbigniew Kaźmierczyk
dr hab. Monika Malinowska (UW)
prof. dr hab. Wiesław Malinowski (UAM)
prof. dr hab. Stanisław Roszak (UMK)
dr hab. prof. AP w Słupsku Sławomir Rzepczyński
prof. dr hab. Jerzy Smulski (UMK)
dr hab. Violetta Wejs-Milewska (UwB)
prof. dr hab. Tomasz Wójcik (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Maciej Wróblewski (UMK)RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY W ROKU 2014

prof. dr hab. Dariusz Chemperek (UMCS)
dr hab. prof. UWr Janina Fras
dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik (UAM)
prof. dr hab. Marta Gibińska (UJ)
prof. dr hab. Karol Klauza (KUL)
dr hab. prof. USz Jerzy Madejski
prof. dr hab. David Malcolm (UG)
prof. dr hab. Jacek Wójcicki (IBL PAN)

RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY W ROKU 2013

prof. dr hab. Grażyna Borkowska (IBL PAN)
prof. dr hab. Piotr Borek (AP w Krakowie)
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (UJ)
prof. dr hab. Sławomir Buryła (UWM)
dr hab. prof. UMCS Dariusz Chemperek (UMCS)
dr hab. prof. UwB Elżbieta Dąbrowicz
dr hab. Joanna Dembińska-Pawelec (UŚ)
dr hab. prof. UAM Jerzy Fiećko (UAM)
dr hab. prof. UWr Janina Fras
dr hab. prof. UŚ Mariola Jarczyk
dr hab. prof. UG Zbigniew Kaźmierczyk
dr hab. prof. KUL Karol Klauza
prof. dr hab. Marek Nalepa (Lublin)
prof. dr hab. Jan Okoń (superrecenzent)
dr hab. Wiesław Pawlak (Lublin)
prof. dr hab. Andrzej Stoff (UMK)
prof. dr hab. Jerzy Smulski (UMK)
dr hab. prof. UJ Maciej Urbanowski (UJ)
dr hab. prof IBL PAN Jacek Wójcicki
dr hab. prof. UKW Mariusz Zawodniak
dr hab. Krzysztof Zajas (UJ)

RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY W ROKU 2012

prof. dr hab. Jerzy Biniewicz (UWr)
prof. dr hab. Grażyna Borkowska (IBL PAN)
prof. dr hab. Piotr Borek (UP w Krakowie)
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (UJ)
dr hab. prof UJ Elwira Buszewicz
dr hab. prof. UŁ Tomasz Cieślak
prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj (UWr)
prof. dr hab. Alina Kowalczykowa (IBL PAN)
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński (IBL PAN)
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (UAM)
dr hab. prof UMCS Andrzej Niewiadomski
dr hab. prof. UŚ Dariusz Pawelec
prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak (UAM)
prof. dr hab. Joanna Pyszny (UWr)
dr hab. prof. UŁ Krystyna Ratajska
dr hab. prof. UKW Grażyna Sawicka
prof. dr hab. Anna Węgrzyniak (AT-H w Bielsku Białej)
dr hab. Krzysztof Zajas (UJ)


RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY W POPRZEDNICH LATACH, M.IN.

prof. nadzw. UMCS dr hab. Dariusz Chemperek
prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Mirosław Korolko (PAN, Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Alina Kowalczykowa (IBL, PAN)
dr hab. Bożena Mazurkowa (Uniwersytet Śląski)
dr hab. prof. UŚ. Marek Pytasz (Uniwersytet Śląski)
dr hab. prof. UŁ Krystyna Ratajska (profesor emerytowany)
prof. dr hab. Janusz Skuczyński (UMK w Toruniu)
prof. dr hab. Jerzy Smulski (UMK w Toruniu)
prof. nadzw. UŚ dr hab. Helena Synowiec
prof. dr hab. Joanna Ślósarska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Bożena Witosz (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Maria Wojtak (UMCS w Lublinie)
prof. dr hab. Tomasz Wójcik (Uniwersytet Warszawski)

University of Łódź