menu

Historia

Rys historyczny pisma:

I. 1955-1975
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Redaktor: prof. dr Jan Szczepański, redaktor serii I: prof. dr Marian H.Serejski,
sekretarz redakcji: mgr Ryszard Rosin

II. 1975-1980
Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Redaktor: prof. dr Bohdan Baranowski, redaktor serii I: prof. dr Józef Matuszewski,
z-ca redaktora serii I: prof. dr hab. Teresa Cieślikowska,
sekretarz serii I: mgr Aniela Bednarska

III. 1981-1997
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria.
Redaktor: prof. dr hab. Witold Śmiech

IV. 1998-2002
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica.
Redakcja: prof. dr hab. Krystyna Poklewska,
sekretarz: mgr Janina Kwaśniakowa.

University of Łódź