menu

Kolegium redakcyjne

REDAKCJA NAUKOWA

dr hab. prof. UŁ Marzena Woźniak-Łabieniec (redaktor naczelny)

Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w. UŁ
kontakt: marzenaw@uni.lodz.pl

dr hab. Monika Worsowicz (zastępca, sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie dziennikarstwa)

adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ
kontakt: mowors@wp.pl


dr Marta Szymor-Rólczak (sekretarz i redaktor tematyczny w zakresie literaturoznawstwa)

adiunkt w Katedrze Edytorstwa UŁ
kontakt: martaszymor@wp.pl

dr Joanna Bachura-Wojtasik (sekretarz ds. numerów dziennikarskich)

adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ


adres redakcji: foliapolonica@gmail.com

REDAKCJA JĘZYKOWA

dr Marta Szymor-Rólczak
(nauki humanistyczne w zakresie: literaturoznawstwo polskie)

dr Martin Hinton,
Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ
native speaker

dr hab. prof. UŁ Marta Dynel
(nauki humanistyczne w zakresie: językoznawstwo angielskie)
adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁUniversity of Łódź